ลำดับ:0731

ชื่อ-นามสกุล:อ.ศิริกรณ์ ศรีโพธิ์ อ.กิตติ ตันเมืองปัก

คณะ:วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

ปีงบประมาณ:2556

แหล่งทุน:งบประมาณแผ่นดิน ปีงบประมาณ 2556

โครงการ:ความหลากชนิดของผีเสื้อกลางวันในอุทยานแห่งชาติภูเรือ อำเภอภูเรือ จังหวัดเลย ทำสัญญา

งบประมาณ:278,000

สถานะ:-

บัญชีผู้ใช้งาน:

Copyright 2018 สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย

เลขที่ 234 หมู่ที่ 11 ถนนเลย – เชียงคาน ตำบลเมือง อำเภอเมือง จังหวัดเลย 42000

เบอร์โทรศัพท์ 0-4283-5223-8 หรือ เบอร์โทรสาร 0-4283-5224-8 ต่อ 41141,51141