ลำดับ:0725

ชื่อ-นามสกุล:ผศ.ดร.พรสวรรค์ สุวัณณศรีย์

คณะ:มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

ปีงบประมาณ:2556

แหล่งทุน:งบประมาณแผ่นดิน ปีงบประมาณ 2556

โครงการ:รูปแบบการสร้างเสริมพฤติกรรมการอ่านและเครือข่ายเยาวชนนักอ่านในจังหวัดเลย

งบประมาณ:847,250

สถานะ:เสร็จแล้ว

บัญชีผู้ใช้งาน:

Copyright 2018 สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย

เลขที่ 234 หมู่ที่ 11 ถนนเลย – เชียงคาน ตำบลเมือง อำเภอเมือง จังหวัดเลย 42000

เบอร์โทรศัพท์ 0-4283-5223-8 หรือ เบอร์โทรสาร 0-4283-5224-8 ต่อ 41141,51141