ลำดับ:0578

ชื่อ-นามสกุล:อ.ไพศาล ศุภิรัตนกุล

คณะ:วิทยาการจัดการ

ปีงบประมาณ:2554

แหล่งทุน:ทุนกระทรวงพลังงาน ประจำปีงบประมาณ 2554

โครงการ:การศึกษาการออกแบบและสร้างเครื่องทำน้ำเย็นโดยใช้เทอร์โมอิเล็กตริก

งบประมาณ:40,000

สถานะ:-

บัญชีผู้ใช้งาน:

Copyright 2018 สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย

เลขที่ 234 หมู่ที่ 11 ถนนเลย – เชียงคาน ตำบลเมือง อำเภอเมือง จังหวัดเลย 42000

เบอร์โทรศัพท์ 0-4283-5223-8 หรือ เบอร์โทรสาร 0-4283-5224-8 ต่อ 41141,51141