แสดงรายละเอียดโครงการ

 

  • ลำดับ:411

  • ชื่อ-นามสกุล:ผศ.สุริยา บรรพลา

  • คณะ:มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

  • แหล่งทุน:งบแผ่นดิน ปีงบประมาณ 2553

  • ชื่องานวิจัย:การวิจัยและพัฒนากระบวนการในพิธีกรรมเลี้ยงผีประจำปีบ้านทรายขาว อ.วังสะพุง จ.เลย เพื่อประยุกต์การแสดง ฟ้อนเจ้าฟ้าฮ่มขาวชาวเมืองเลย

  • งบประมาณ:157,751

  • สถานะ:

  • รายงานวิจัยฉบับสมบรูณ์:

  • บัญชีผู้ใช้งาน:

 


Copyright 2018 สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย

เลขที่ 234 หมู่ที่ 11 ถนนเลย – เชียงคาน ตำบลเมือง อำเภอเมือง จังหวัดเลย 42000

เบอร์โทรศัพท์ 0-4283-5223-8 หรือ เบอร์โทรสาร 0-4283-5224-8 ต่อ 41141,51141