ลำดับ:0359

ชื่อ-นามสกุล:อาจารย์ศิวกร แก้วรัตน์

คณะ:เทคโนโลยีอุตสหกรรม

ปีงบประมาณ:2552

แหล่งทุน:งบกองทุนบุคลากรมหาวิทยาลัยราชภัฏเลย

โครงการ:การสร้างและหาประสิทธิภาพชุดทดลองการควบคุมกำลังไฟฟ้าโดยใช้ไทริสเตอร์

งบประมาณ:60,000

สถานะ:กำลังดำเนินการ

บัญชีผู้ใช้งาน:

Copyright 2018 สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย

เลขที่ 234 หมู่ที่ 11 ถนนเลย – เชียงคาน ตำบลเมือง อำเภอเมือง จังหวัดเลย 42000

เบอร์โทรศัพท์ 0-4283-5223-8 หรือ เบอร์โทรสาร 0-4283-5224-8 ต่อ 41141,51141