ลำดับ:0135

ชื่อ-นามสกุล:น.ส.พรกมล ระหาญนอก

คณะ:วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

ปีงบประมาณ:2550

แหล่งทุน:งบแผ่นดิน ปีงบประมาณ 2550

โครงการ:การศึกษากระบวนการพัฒนาเครือข่ายการจัดการความรู้ เพื่อสร้างระบบข้อมูลด้วยเทคโนโลยีสารสนเทศ เพื่อส่งเสริมการตลาดการท่องเที่ยวท้องถิ่นจังหวัดเลย

งบประมาณ:200,000

สถานะ:-

บัญชีผู้ใช้งาน:

Copyright 2018 สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย

เลขที่ 234 หมู่ที่ 11 ถนนเลย – เชียงคาน ตำบลเมือง อำเภอเมือง จังหวัดเลย 42000

เบอร์โทรศัพท์ 0-4283-5223-8 หรือ เบอร์โทรสาร 0-4283-5224-8 ต่อ 41141,51141