ลำดับ:0037

ชื่อ-นามสกุล:ผศ.สุทิน สุขคง

คณะ:มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

ปีงบประมาณ:2546

แหล่งทุน:งบบำรุงการศึกษามหาวิทยาลัย ปี 2546

โครงการ:กบฏผู้มีบุญบ้านหนองหมากแก้ว ตำบลปวนพุ กิ่งอำเภอหนองหิน จังหวัดเลย

งบประมาณ:30,000

สถานะ:-

บัญชีผู้ใช้งาน:

Copyright 2018 สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย

เลขที่ 234 หมู่ที่ 11 ถนนเลย – เชียงคาน ตำบลเมือง อำเภอเมือง จังหวัดเลย 42000

เบอร์โทรศัพท์ 0-4283-5223-8 หรือ เบอร์โทรสาร 0-4283-5224-8 ต่อ 41141,51141