รายละเอียดโครงการวิจัยและพัฒนา

ชื่อผู้วิจัย:ดร.สุวิมล โชคชัยสวัสดี
ชื่อผู้วิจัยร่วม:-
ชื่อผู้วิจัยร่วม:-
คณะ:วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
ปีงบประมาณ:2550
แหล่งทุนที่ได้รับ:งบประมาณจาก สกว. ประจำปีงบประมาณ 2550
โครงการวิจัย:การผลิตไอโซมอลโตโอลิโกแซคคาไรด์จากแป้งกล้วยและการประยุกต์ใช้ในผลิตภัณฑ์โยเกิร์ต
งบประมาณ:240,000 บาท
สถานะโครงการ:เสร็จแล้ว

 


สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏลย @ 2019