รายละเอียดโครงการวิจัยและพัฒนา

ชื่อผู้วิจัย:นายวัชรินทร์ สินศิริ
ชื่อผู้วิจัยร่วม:-
ชื่อผู้วิจัยร่วม:-
คณะ:ครุศาสตร์
ปีงบประมาณ:2545
แหล่งทุนที่ได้รับ:งบกองทุนมหาวิทยาลัย ประจำปีงบประมาณ 2550
โครงการวิจัย:ภาพเขียนจิตรกรรมฝาผนังจังหวัดเลย
งบประมาณ:69,000 บาท
สถานะโครงการ:เสร็จแล้ว

 


สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏลย @ 2019