รายละเอียดโครงการวิจัยและพัฒนา

ชื่อผู้วิจัย:รศ.ชาคริต อนันทราวัน
ชื่อผู้วิจัยร่วม:-
ชื่อผู้วิจัยร่วม:-
คณะ:มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
ปีงบประมาณ:2550
แหล่งทุนที่ได้รับ:งบกองทุนมหาวิทยาลัย ประจำปีงบประมาณ 2550
โครงการวิจัย:อาถรรพณ์และไสยเวทในกฎหมายตราสามดวง (บทบังคับตามกฎหมาย)
งบประมาณ:63,000 บาท
สถานะโครงการ:เสร็จแล้ว

 


สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏลย @ 2019