รายละเอียดโครงการวิจัยและพัฒนา

ชื่อผู้วิจัย:นางวีณา พรหมเทศ
ชื่อผู้วิจัยร่วม:-
ชื่อผู้วิจัยร่วม:-
คณะ:วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
ปีงบประมาณ:2550
แหล่งทุนที่ได้รับ:งบแผ่นดิน ปีงบประมาณ 2550
โครงการวิจัย:การจัดตารางสอนอัตโนมัติแบบยืดหยุ่นโดยใช้จีเติกอัลกอริทึม
งบประมาณ:80,000 บาท
สถานะโครงการ:เสร็จแล้ว

 


สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏลย @ 2019