รายละเอียดโครงการวิจัยและพัฒนา

ชื่อผู้วิจัย:ดร.สุวารีย์ ศรีปูณะ
ชื่อผู้วิจัยร่วม:-
ชื่อผู้วิจัยร่วม:-
คณะ:มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
ปีงบประมาณ:2549
แหล่งทุนที่ได้รับ:งบประมาณจากกองทุนสิ่งแวดล้อมโลก GEF องค์การสหประชาชาติ
โครงการวิจัย:โครงการพัฒนาการจัดการพลังงานชุมชนเพื่อสิ่งแวดล้อม
งบประมาณ:820,000 บาท
สถานะโครงการ:เสร็จแล้ว

 


สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏลย @ 2019