รายละเอียดโครงการวิจัยและพัฒนา

ชื่อผู้วิจัย:นายกิตติ ตันเมืองปัก
ชื่อผู้วิจัยร่วม:
ชื่อผู้วิจัยร่วม:
คณะ:วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
ปีงบประมาณ:2549
แหล่งทุนที่ได้รับ:งบประมาณจากกองทุนสนับสนุนการวิจัย ปีงบประมาณ 2549
โครงการวิจัย:ผลของสารสกัดจากใบประยงค์ต่อจำนวนเม็ดเลือด (Hacadamia ) ของแมลงวันผลไม้ระยะตัวหนอน
งบประมาณ:30,000 บาท
สถานะโครงการ:เสร็จแล้ว

 


สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏลย @ 2019