รายละเอียดโครงการวิจัยและพัฒนา

ชื่อผู้วิจัย:ผศ.ดร.เชาว์ อินใย
ชื่อผู้วิจัยร่วม:
ชื่อผู้วิจัยร่วม:
คณะ:ครุศาสตร์
ปีงบประมาณ:2549
แหล่งทุนที่ได้รับ:งบประมาณจากกองทุนสนับสนุนการวิจัย ปีงบประมาณ 2549
โครงการวิจัย:การพัฒนาวิธีการจัดการฐานข้อมูลสูญหายแบบอีพีอาร์และการตรวจสอบความแม่นยำและอำนาจการทดสอบเปรียบเทียบกับอีเอ็มและสิสท์ไวน์:เทคนิคมอนติคาร์โล
งบประมาณ:30,000 บาท
สถานะโครงการ:เสร็จแล้ว

 


สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏลย @ 2019