รายละเอียดโครงการวิจัยและพัฒนา

ชื่อผู้วิจัย:ผศ.ชัชจริยา ใบลี
ชื่อผู้วิจัยร่วม:
ชื่อผู้วิจัยร่วม:
คณะ:วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
ปีงบประมาณ:2548
แหล่งทุนที่ได้รับ:งานวิจัยที่ได้รับเครือข่ายมหาวิทยาลัยราชภัฏ ประจำปีงบประมาณ 2548
โครงการวิจัย:โครงการบริหารจัดการงานวิจัยด้านการท่องเที่ยว เพื่อบูรณาการตามแผนยุทธศาสตร์พัฒนาจังหวัดเลย
งบประมาณ:182,000 บาท
สถานะโครงการ:เสร็จแล้ว

 


สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏลย @ 2019