รายละเอียดโครงการวิจัยและพัฒนา

ชื่อผู้วิจัย:ดร.ภัทราพร เกษสังข์
ชื่อผู้วิจัยร่วม:
ชื่อผู้วิจัยร่วม:
คณะ:มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
ปีงบประมาณ:2548
แหล่งทุนที่ได้รับ:งานวิจัยที่ได้รับเครือข่ายมหาวิทยาลัยราชภัฏ ประจำปีงบประมาณ 2548
โครงการวิจัย:การจัดการความรู้เอกลักษณ์ท้องถิ่นบ้านหาดแห่ บ้าน คกงิ้ว บ้านท่าดีหมี บ้านกลาง ต.ปากตม อ.เชียงคาน จ.เลย
งบประมาณ:50,000 บาท
สถานะโครงการ:เสร็จแล้ว

 


สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏลย @ 2019