รายละเอียดโครงการวิจัยและพัฒนา

ชื่อผู้วิจัย:รศ.ชาคริต อนันทราวัน
ชื่อผู้วิจัยร่วม:
ชื่อผู้วิจัยร่วม:
คณะ:มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
ปีงบประมาณ:2547
แหล่งทุนที่ได้รับ:งบประมาณจากกองทุนสนับสนุนการวิจัย ปีงบประมาณ 2547
โครงการวิจัย:ลักษณะภาษาในกฎหมายตราสามดวง
งบประมาณ:70,000 บาท
สถานะโครงการ:เสร็จแล้ว

 


สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏลย @ 2019