รายละเอียดโครงการวิจัยและพัฒนา

ชื่อผู้วิจัย:ผศ.จันทร์แจ่ม ดวงอุปะ
ชื่อผู้วิจัยร่วม:
ชื่อผู้วิจัยร่วม:
คณะ:วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
ปีงบประมาณ:2547
แหล่งทุนที่ได้รับ:งบเครือข่าย ฯ ถ่ายทอดเทคโนโลยีสู่ชุมชนภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ปีงบประมาณปี 2547
โครงการวิจัย:โครงการพัฒนาคุณภาพมาตรฐานผลิตภัณฑ์ไวน์ กระชายดำ
งบประมาณ:500,500 บาท
สถานะโครงการ:เสร็จแล้ว

 


สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏลย @ 2019