รายละเอียดโครงการวิจัยและพัฒนา

ชื่อผู้วิจัย:ผศ.ไชยวุฒิ มนตรีรักษ์
ชื่อผู้วิจัยร่วม:
ชื่อผู้วิจัยร่วม:
คณะ:วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
ปีงบประมาณ:2546
แหล่งทุนที่ได้รับ:งบบำรุงการศึกษามหาวิทยาลัย ปี 2546
โครงการวิจัย:การศึกษาภูมิปัญญาท้องถิ่นในการจัดการป่าชุมชน จ.เลย
งบประมาณ:50,000 บาท
สถานะโครงการ:เสร็จแล้ว

 


สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏลย @ 2019