รายละเอียดโครงการวิจัยและพัฒนา

ชื่อผู้วิจัย:นายสุริยา บรรพลา
ชื่อผู้วิจัยร่วม:
ชื่อผู้วิจัยร่วม:
คณะ:วิทยาการจัดการ
ปีงบประมาณ:2546
แหล่งทุนที่ได้รับ:งบบำรุงการศึกษามหาวิทยาลัย ปี 2546
โครงการวิจัย:การแสดงพื้นบ้านจังหวัดเลย
งบประมาณ:35,000 บาท
สถานะโครงการ:เสร็จแล้ว

 


สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏลย @ 2019