รายละเอียดโครงการวิจัยและพัฒนา

ชื่อผู้วิจัย:นายโสฬส ศรีหมื่นไวย
ชื่อผู้วิจัยร่วม:
ชื่อผู้วิจัยร่วม:
คณะ:เทคโนโลยีอุตสาหกรรม
ปีงบประมาณ:2546
แหล่งทุนที่ได้รับ:งบบำรุงการศึกษามหาวิทยาลัย ปี 2546
โครงการวิจัย:การสร้างวัตถุดูดซับเสียงจากกระดาษที่ใช้แล้วในสำนักงาน
งบประมาณ:40,000 บาท
สถานะโครงการ:เสร็จแล้ว

 


สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏลย @ 2019