รายละเอียดโครงการวิจัยและพัฒนา

ชื่อผู้วิจัย:ดร.ประกอบ ผลงาม
ชื่อผู้วิจัยร่วม:
ชื่อผู้วิจัยร่วม:
คณะ:มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
ปีงบประมาณ:2545
แหล่งทุนที่ได้รับ:เงินบำรุงการศึกษามหาวิทยาลัย ปีงบประมาณ 2545
โครงการวิจัย:เจตคติและความประทับใจของชาวต่างประเทศที่ได้มาเยือนประเทศไทย
งบประมาณ:30,000 บาท
สถานะโครงการ:เสร็จแล้ว

 


สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏลย @ 2019