รายละเอียดโครงการวิจัยและพัฒนา

ชื่อผู้วิจัย:อาจารย์วรพรรณ ภูวิจารย์
ชื่อผู้วิจัยร่วม:
ชื่อผู้วิจัยร่วม:
คณะ:วิทยาการจัดการ
ปีงบประมาณ:2545
แหล่งทุนที่ได้รับ:เงินบำรุงการศึกษามหาวิทยาลัย ปีงบประมาณ 2545
โครงการวิจัย:จิตรกรรมฝาผนังวัดโพธิ์ชัยบ้านนาพึง อ.นาแห้ว จ.เลย
งบประมาณ:30,000 บาท
สถานะโครงการ:กำลังดำเนินการ

 


สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏลย @ 2019